Kosten

Ingaande 1 januari 2013 hanteert de Constructam Caravan Club de volgende tarieven:

Lidmaatschap € 40,- per kalenderjaar. Inschrijfkosten € 7,-. Bij aanmelding vanaf 1 juli bedragen de kosten t/m het einde van het kalenderjaar € 20,- + éénmalige inschrijfkosten € 7,-.

Gezinsleden: Per caravan kan naast het hoofdlid 1 gezinslid worden aangemeld (vanaf 16 jaar), die dezelfde rechten heeft als het hoofdlid. Dit kan kosteloos.

Lidmaatschap per kalenderjaar. Opzegging voor 1 november het jaar voorafgaand.

Donateurs betalen € 15,- per kalenderjaar (informatie over de daaraan gekoppelde rechten bij het bestuur).

De Constructam Caravan Club heeft de mogelijkheid om voor haar leden de caravan te keuren, middels een PACK keuring, en indien goedgekeurd een verzekering op All Risk basis aan te bieden. Er zijn in het voor- en najaar keuringen, deze keuringen kosten € 20,- per caravankeuring. Inschrijven gaat op dezelfde manier als bij de evenementen.

U wordt verzocht de contributie en het inschrijfgeld over te maken op:

IBAN NL72 RABO 0395 2652 23 t.n.v. Constructam Caravan Club
BIC RABONL2U
te Wageningen.

O.v.v. uw naam, contributie & inschrijfgeld.